Lifecom Technologies (HK) Co.,Ltd  
line decor
ENGLISH
line decor
?
 
 
 

 
 

AHD 網 絡 監 控 錄 影 系 統

 

4位 AHD 720p 網絡監控錄影系統
8位 AHD 720p 網絡監控錄影系統
16位 AHD 720p 網絡監控錄影系統

 

4位 AHD1080p 網絡監控錄影系統
8位 AHD1080p 網絡監控錄影系統
16位AHD1080p 網絡監控錄影系統

   

 

 

   

 

     
 
     

 

 

公司產品介紹

彩色攝像機

數碼錄像系統

pic01

公司地址
香港九龍灣宏開道19號
健力工業大廈10樓20室

澳 門 工 程 部
澳門羅白沙街昌明花園
第三期明珠閣D舖

電話852-3589 6755
傳真852-3427 3318
電郵info@lifecomhk.com
電話(澳門):853-6625 5781